İDO HİZMET SÖZLEŞMESİ

DENİZ OTOBÜSÜ/FERİBOT (İDO) BİLETİ SATIŞ HİZMETLERİ

Kullanıcı, www.govego.com üzerinden deniz otobüsü/feribot biniş kartı/bilet satın alma hakkı satın almaktadır. Kullanıcı’nın www.govego.com üzerinden satın aldığı biniş kartı/bilet satın alma hakkına dair çıktıyı ibraz ederek mutlaka Taşıyıcı Firma’nın bilet satış noktalarından Mali Yolcu Bileti’ni teslim alması gerekmektedir. Mali Yolcu Bileti, ancak Taşıyıcı Firma tarafından düzenlenmektedir.

www.govego.com üzerinden satın alınan Biletler, sadece üzerinde yazılı tarih, saat ve güzergâh için geçerlidir. Üzerinde yazılı gün, saat ve güzergâhta kullanılmayan ve zamanında kullanılmayan (Mali Yolcu Bileti’ne dönüştürülmeyen) Biletler geçersiz sayılır. Bileti alanlar Taşıyıcı Firma’nın Mali Yolcu Bileti’nde yazılı olan tüm şartları aynen kabul etmiş sayılırlar. Bilet aynı zamanda tahsilât makbuzu niteliğindedir.

Mali Yolcu Biletleri, sefer saatinden en geç 5 dakika öncesine kadar Taşıyıcı Firma’nın bilet satış noktalarından teslim alınabilir. Ancak her nevi aksilik ve gecikmeden etkilenmemek için Mali Yolcu Bileti’nin seferden en geç 30 (otuz) dakika önce teslim alınması tavsiye olunur. Mali Yolcu Bileti’nin Kullanıcı’ya teslim edilebilmesi için www.govego.com’dan yapılan Bilet satın alma işleminde kullanılan kredi kartının ve adına Bilet düzenlenene ait resimli kimlik belgesinin Taşıyıcı Firma yetkilisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mali Yolcu Bileti’ne dönüşen Bilet hükmünü yitirir. Bilet ile ilgili tüm işlemler Mali Yolcu Bileti üzerinden yapılır.

www.govego.com internet sitesi ve/veya mobil aplikasyonu üzerinden Bilet satın alırken talep edilen tüm bilgilerin (cinsiyet, isim, doğum tarihi vb.) doğru girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde doğacak aksaklıklardan dolayı ŞİRKET sorumlu değildir. Kullanıcı’nın işbu sözleşme ile beraber

www.govego.com internet sitesini ve mobil aplikasyonunu kullanılırken gelen uyarıları da dikkate alması zorunludur.

www.govego.com üzerinden Bilet satın alırken, satın alma işlemini tamamlamadan önce sefer ve koltuk bilgilerinin dikkatlice kontrol edilmesini tavsiye ederiz.

Ekonomi sınıfında 20 kg, Business sınıfında 30 kg. aşan bagajlar için Taşıyıcı Firma tarafından taşıma ücreti alınabilir. Bilet gösterilip, fiş alınarak bagaja verilen eşyanın idari ve adli makamlarda yapılacak muayenelerinde doğacak cezai mesuliyet bagaj sahibine aittir.

HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

ŞİRKET’in, www.govego.com üzerinden sunacağı hizmetler; Taşıyıcı Firma’lar adına, bu Taşıyıcı Firma’lar tarafından verilen yolcu taşıma hizmetleri için bunlar adına Bilet satışından ibarettir.

Bilet’lerin iptal, iade ve açığa alıma işlemleri ancak Taşıyıcı Firma’ların bilet iptal, iade ve açığa alım kuralları çerçevesinde yapılabilir. Bilet’i satın alınan Taşıyıcı Firma’nın iptal, iade ve açığa alma prosedürleri, uçak biletleri hariç, on­line düzenlenen Bilet üzerinde yer alır. Uçak biletlerinin iptal, iade ve açığa alma prosedürleri www.govego.com içeriğinde mevcuttur. Ancak satın alınan Bilet’ dair www.govego.com hizmet bedelinin iadesi hiç bir koşulda söz konusu değildir.

Anlaşma yapılmış ve www.govego.com üzerinden Bilet’i satılmış olan kişi, kurum ya da kuruluş muhtelif sebeplerle hizmeti Kullanıcı’ya vermeyebilir veya erteleyebilir. Hizmetin herhangi bir şekilde iptal edilmesinden veya ertelenmesinden www.govego.com sorumlu değildir. Diğer bir ifade ile ŞİRKET, yolcu Bilet’lerini sattığı kişi, kurum ve kuruluşların vereceği yolcu taşıma hizmetlerinin gerçekleşip gerçekleşmemesi de dâhil, bu hizmetlerin niteliği, kalite ve sonuçları ile ilgili ortalama kalite garantisi dâhil fakat bununla sınırlı olmayan belirli bir garanti vermez. www.govego.com web sitesi ve içeriği "olduğu gibi" esasında sunulmaktadır.

Gününde, saatinde ve seferinde kullanılmayan Bilet’ler geçersiz olup, www.govego.com’un bu Bilet’ler için Bilet bedeli ve hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapması mümkün değildir. Gün ve saatinde kullanılmayan Bilet’lerin geçersiz kalması nedeniyle için www.govego.com sorumlu tutulamaz.

www.govego.com ile birlikte www.govego.com’un ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak www.govego.com’da ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, Kullanıcı’nın maruz kaldığı kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Tüm bu kuruluşlar ya da kişiler, 3.şahısların hasar ve zarar iddialarından, cezalandırıcı tazminat veya dolaylı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

ŞİRKET, muhtelif dönemlerde ve sadece Üye’lere özel olmak üzere kampanyalar düzenleyebilmektedir. Uçak, deniz otobüsü ve feribot seferleri için ŞİRKET böyle bir hizmet vermemektedir. ŞİRKET, www.govego.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.govego.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

www.govego.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcının ŞİRKET tarafından belirlenecek ve www.govego.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ŞİRKET, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.govego.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Seferler Taşıyıcı Firma’lar tarafından önceden haber verilmeksizin çeşitli sebeplerle iptal edilebilir veya ertelenebilir. Bir sefer iptal edildiğinde uygulanacak prosedür Taşıyıcı Firma’lar tarafından belirlenir ve duyurulur. Seferin iptali veya ertelenmesi halinde; geri ödeme de dâhil tüm gerekli bilgilere gazetelerden, Taşıyıcı Firma’ların internet sitelerinden ve www.govego.com’dan ve ŞİRKET’e ait ________ numaralı müşteri hattından ulaşılabilir.

Seferler sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, mal veya can kaybı gibi durumlardan ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET sefer sırasında oluşacak herhangi bir ihmal veya kusurdan dolayı sorumlu tutulamaz. ŞİRKET tarafından www.govego.com üzerinden on­line verilen hizmeti alan Kullanıcı’lar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

Her halükarda www.govego.com internet sitesini ve mobil aplikasyonunu kullanarak Bilet satın alan Kullanıcı’lar ve Bilet’leri kullanarak seyahat edenler www.govego.com tarafından kamuya ilan edilmiş, gerekse www.govego.com tarafından belirlenen işbu Sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar.

SAİR HÜKÜMLER

www.govego.com üzerinden, ŞİRKET’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.govego.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ŞİRKET‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların kendi sorumluluğundadır. ŞİRKET bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine gibi, ŞİRKET’in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

ŞİRKET, www.govego.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.govego.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. www.govego.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.govego.com’a verildiği anda sunulmaktadır. İlgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile www.govego.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.govego.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ŞİRKET’in www.govego.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tanrılığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Kullanıcı, www.govego.com’daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda www.govego.com’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş­çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı’nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ŞİRKET sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı’nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ŞİRKET sorumlu değildir.

ŞİRKET, işbu www.govego.com ve www.govego.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve www.govego.com’u kullanma koşulları ile www.govego.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.govego.com ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.govego.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.govego.com’un kullanımı ya da www.govego.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. ŞİRKET, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

www.govego.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ŞİRKET’in, ŞİRKET çalışanlarının ve yöneticilerinin, sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ŞİRKET, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

www.govego.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla www.govego.com üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, www.govego.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı, ŞİRKET ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı'ların www.govego.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ŞİRKET’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

www.govego.com’un sahibi ŞİRKET’tir. Bu www.govego.com’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.govego.com’un sunumu ŞİRKET’in ya da ŞİRKET’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. www.govego.com’daki bilgilerin ya da www.govego.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software­code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile www.govego.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video küplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan www.govego.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞİRKET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, ŞİRKET hizmetlerini, ŞİRKET bilgilerini ve ŞİRKET’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ŞİRKET’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ŞİRKET’in yazılı izni ile mümkündür.

ŞİRKET, www.govego.com üzerinden Kullanıcı’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası" ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ŞİRKET aynı zamanda; Kullanıcı'nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.govego.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak ŞİRKET için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya ŞİRKET’in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Kullanıcı’Iarın önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu www.govego.com Kullanım Koşulları dâhilinde ŞİRKET tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ŞİRKET; ŞİRKET hizmetleri, ŞİRKET bilgileri, ŞİRKET telif haklarına tâbi çalışmaları, ŞİRKET ticari markaları, ŞİRKET ticari görünümü veya www.govego.com başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

ÜYELİK VE KULLANICI İLİŞKİLERİ

18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile www.govego.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi www.govego.com’daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve gerek kendileri ve gerekse kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı" üyeye özeldir ve aynı “Üye adı" iki farklı üyeye verilmez.

www.govego.com, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan Kullanıcı’ların üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmakla birlikte, bu tür ilişkilerinden meydana gelebilecek zarardan Kullanıcı’nın kendisi sorumludur.

Kullanıcı, www.govego.com’un diğer kullanıcıların usulsüz ve saldırgan davranışları, hakaretleri konusunda sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

ŞİRKET, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen www.govego.com’un kullanım koşullarının ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı'nın web sitesinin ve mobil uygulamasının herhangi bir biçimde kullanımını engelleyebilir yahut üyelikten çıkarabilir. Kullanıcı, üyeliğinin tüm kullanım koşullarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından www.govego.com’a karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için www.govego.com’un Kullanıcı'ya ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır. www.govego.com kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü bilgiyi silip silmeme konusunda serbesttir. Kullanıcı silinen ya da muhafaza edilen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Kullanıcı, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ŞİRKET, www.govego.com’a erişilmesi, www.govego.com’un ya da www.govego.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, işbu sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ŞİRKET, işbu sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.govego.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da www.govego.com’un kullanılması ile ŞİRKET’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

DEVİR

ŞİRKET, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ŞİRKET işbu “WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ’ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ŞİRKET açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ŞİRKET'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ŞİRKET'in, Kullanıcı’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ", ŞİRKET tarafından www.govego.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcı’lar, işbu Sözleşme hükümlerini www.govego.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ŞİRKET, dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.govego.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

İLETİŞİM

Kullanıcı, www.govego.com ile iletişime geçmek istediğinde aşağıda belirtilen yolları kullanabilecektir.

E­Posta: destek@govego.com

Adres: govego.com Turkey | Ayazağa, İstanbul

İDO MADDE 1 - TANIMLAR

 • 1. TAŞIYICI:
  İç Hatlar , Dış Hatlar ve Araba Vapuru hatlarında yolcu ve araç taşıma lisansına sahip şirket olan İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San. Ve Tic. AŞ.’dir. Adresi: Kennedy cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı/Fatih / İstanbul
 • 2. YOLCULUK:
  Taşıyıcının yolcuyu, bir iskeleden başka bir iskeleye taşımak için gerçekleştirmiş olduğu sefer,
 • 3. DIŞ HATLAR:
  Şehirlerarası hızlı feribot ve deniz otobüsü hatlarıdır.
 • 4. İÇ HATLAR :
  İstanbul içinde gerçekleştirilen deniz otobüsü hatlarıdır.
 • 5. ARABA VAPURU HATLARI:
  Açık güverteli, araç ve yolcu taşıyan konvansiyonel gemi hatlarıdır.
 • 6. HİZMET BEDELİ:
  Herhangi bir dış hatta web, çağrı merkezi, gişeden bilet satış hizmeti karşılığında alınan ücrettir. Bilet ücretine dahil edilmektedir. Satış kanalına göre hizmet bedeli farklılık göstermektedir.
 • 7. FATURA:
  Dış hatta satış karşılığı verilen yolcu ve araç biletleri fatura niteliğindedir.
 • 8. ÜCRETLER:
  Bir dış hat, iç hat veya araba vapuru hattında yolculuk hakkı ve hizmet bedeli karşılığında ödenen ücrettir.
 • 9. BİLET:
  Yolcu bileti ve araç bileti başlığını taşıyan, Taşıma Şartları ve uyarılarını da içeren, taşıyıcı tarafından veya onun adına düzenlenmiş taşıma belgesidir.
 • 10. GÜNLER:
  Resmi tatiller dahil, haftanın yedi gününü içeren takvim günleri anlamına gelir, şu şartla ki ihbar yönünden ihbarın alındığı gün veya geçerlilik süresinin tespiti yönünden de Biletin düzenlendiği veya taşımanın başladığı gün, dikkate alınmaz.
 • 11. BAGAJ:
  Yolculukla ilgili olarak yolcunun kısa dönemli tatilini veya ihtiyacını karşılayacak kadar gerekli olan nesne, madde ve diğer şahsi mallar anlamına gelir.
 • 12. YÜK BİLETİ:
  İzin verilen adet ve ağırlığın üzerindeki bagajlar ve ekstra yükler için gişelerde alınan ücret karşılığında yolculara verilen bilettir. Yük Bileti alınması gereklidir. Yük Bileti Tutarı; fazla bagaj veya yükün ağırlığı ve hacmine göre hesaplanmaktadır.
 • 13. TAŞIYICI KURALLARI:
  Biletin düzenlendiği tarihte geçerli olan ve yürürlükteki ücret tarifelerini de içeren, Yolcu ve/veya Bagaj taşımasını düzenleyen, Taşıyıcı tarafından yayınlanmış veya oluşturulmuş kurallar anlamına gelir.
 • 14. ACENTELER:
  Taşıyıcının deniz yolu ile yolcu taşıma hizmetlerinin satışına ilişkin olarak taşıyıcıyı temsil etmek üzere taşıyıcı tarafından yetkilendirilen İDO bilet satış acentesidir.
 • 15. YOLCU:
  Deniz otobüslerini veya feribotları sevk ve idare eden taşıma personeli dışında, taşıyıcının rızası ile deniz otobüsleri, hızlı feribotlar ve arabalı vapurlarında taşıdığı veya taşıyacağı kişilerdir.
 • 16. TAŞINAN ARAÇ:
  İDO’nun araç taşımaya müsait gemilerle taşıdığı araçlar,
 • 17. ZARAR:
  Taşıyıcının taşımayı gerçekleştirirken taşıma hizmeti ile ilgili veya bu taşımaya bağlı diğer hizmetlerle ilgili veya bunlardan doğan ölüm, yaralanma, kayıp,hasar, kısmi hasar veya diğer zararları içerir.
 • 18. ESNEK FİYATLANDIRMA:
  İDO’nun sabit bir ücret tarifesine bağlı olmaksızın, belirli gün veya belirli saatlerde sefer kalkış saatinin yakınlığına ve gemi doluluğuna göre değişen fiyat uygulamasıdır.

MADDE 2 - KAPSAM

1. GENEL

 • Taşıyıcı tarafından ücret karşılığı denizyolu ile gerçekleştirilen tüm yolcu ve araç taşımalarına buradaki Taşıma Kuralları uygulanır.

2. İNDİRİMLİ ve ÜCRETSİZ GEÇİŞLER

 • Taşıyıcı tarafından kendi taşıma kurallarında, akitlerinde, biletlerinde ve diğer ücretsiz geçişlerde; başkaca kural getirilmedikçe, indirimli ve ücretsiz taşımalarına da aynı şekilde buradaki Taşıma Kuralları uygulanır.

3. KANUNLARIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Buradaki Taşıma Kurallarında yer alan veya atıfta bulunulan herhangi bir koşul, tarafların anlaşması ile feragat edilemeyen uygulanabilir kanunlara, hükümet kararlarına, emirlerine veya taleplerine aykırı olursa, mevzuata aykırı olan buradaki koşullar uygulanmaz. Herhangi bir koşulun geçersizliği diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.

MADDE 3 - BİLET

1. BİLETİN TAŞIMA AKDİNE KARİNE OLMASI

 • Yolcu Bileti, aksi kanıtlanıncaya kadar, taşıyıcı ile bileti elinde bulunduran yolcu arasındaki taşıma akdinin varlığına karine teşkil eder. Bilette yer alan akit şartları, buradaki Taşıma Kurallarında yer alan bazı kuralların kısaltılmış şeklidir.
 • Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına ilişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi” gereğince; yolcu seyahat belgesinde yolcu kimlik bilgilerinin yer alması zorunludur. Olası sigorta ve tazminat haklarının kaybına sebep olmamak ve gerekli durumlarda yolcunun bilgilendirilmesi için yolcu bilet alırken ad- soyad, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet ve cep telefonu numarasını vermek zorundadır.

2. BİLETİN İBRAZI

 • Yolcu, Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak düzenlenmiş taşıyıcı tarafından verilen geçerli bir yolcu biletini ibraz etmedikçe, herhangi bir hak ileri süremez. İbraz edilen Bilet, Taşıyıcı veya onun yetkili acentesinden başka herhangi bir kişi tarafından değiştirilmiş, koparılmış veya yırtılmış ise yolcu taşımaya hak kazanamaz.

3. BİLETİN KAYBI

 • Biletin kaybı durumunda İDO AŞ yeni bir bilet düzenleyememektedir. İlgili sefere yeni bir bilet satın alınması ile yolculuk gerçekleştirilebilir.

4. BİLETİN DEVREDİLEMEMESİ

 • İsme düzenlenen yolcu bileti devredilemez ve başkasına tekrar satılamaz. Bir biletle yolculuk etme hakkına haiz olan kişiden başka bir kişi tarafından taşıma veya ücret iadesi için bilet ibraz edilirse, taşıyıcı, iyi niyetle bileti ibraz edeni taşıdığı veya bileti ibraz edene iade yaptığı takdirde taşıyıcı, o biletle seyahat etme hakkına haiz olan kişiye karşı sorumlu olmaz.

5. FARKLI SATIŞ KANALLARINDAKİ BİLET ÜCRETLERİ

 • İDO dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot biletleri farklı satış kanallarından satılmaktadır. Avantajlı bilet fiyatı sunulan satış kanalında geçici olarak meydana gelen problemlerden dolayı farklı kanaldan daha yüksek bir ücretten bilet alınması durumunda, avantajlı fiyat ile satış bedeli arasındaki fark talep edilemez.

6. DIŞ HATLAR, İÇ HATLAR VE ARABA VAPURU HATLARINA AİT ÜCRET TARİFELERİ

 • www.ido.com.tr ve 0850 222 44 36 Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden öğrenilebilir. Dış hatlarda esnek fiyatlandırma uygulandığından sabit bir ücret tarifesi bulunmamaktadır.

7. DIŞ HAT BİLETLERİNİN SATIŞA SUNULMASI

 • Yıl içinde gerçekleştirilen dış hat seferlerine ait bilet satışları taşıyıcı tarafından belirlenen tarihlerde başlatılmaktadır.

8. DIŞ HATLARDA NUMARALI ve NUMARASIZ BİLETLER

 • Dış Hat Seferlerinde; hangi hat veya seferlerin koltuk numaralı / koltuk numarasız gerçekleştirileceği taşıyıcı tarafından belirlenmektedir. Koltuk numaralı bir seferin numarasız gerçekleştirme hakkını taşıyıcı saklı tutar.

9. İNDİRİMLİ BİLETLER

 • İndirimli ücret tarifesinden bilet satın alabilecek kişiler taşıyıcı tarafından belirlenmektedir. İndirimli bilet sahibi araçlı-araçsız yolcular terminallerde kontrol esnasında İDO terminal personeline indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi ibraz etmek ile yükümlüdür. İndirimli geçiş belgesinin ibraz edilememesi durumunda, yolcu gişeye yönlendirilir, gişe personeli ücret farkını alarak yeni bilet düzenler.

*Koltuk sahibi olmamak koşulu ile ücretsiz seyahat gerçekleştirebilecek çocuk (0-66 ay) sayısı ebeveyn sayısı ile sınırlıdır; yetişkin sayısından fazla seçilen her çocuk (0-66 ay) için, %20 indirimli bilet düzenlenir ve koltuk verilir.
Örnek: Annesi ile seyahat eden 2 çocuk (0-66 ay) için, sistem; bir çocuğu ücretsiz (koltuk verilmez) diğer çocuğa koltuk vererek %20 indirimli bilet düzenlenir. İki ebeveyn ile seyahat eden iki çocuk (0-66 ay) ise koltuksuz ve ücretsiz olarak seyahat eder.

Araçlı seyahatlerde, tüm araç içi yolcular için aynı indirim oranına sahip araç içi yolcu bileti düzenlenir.

11. ENGELLİ YOLCULARIN TAŞINMASI

 • Engelli yolcuların taşınması ile ilgili konular İDO kurumsal WEB sitesinde açıklanmaktadır : http://www.ido.com.tr

12. BİLET İPTAL / İADE ve DEĞİŞTİRME KOŞULLARI

Not: İade edilen bir biletin ücreti; bilet Çağrı Merkezi veya internetten satın alındıysa 7 iş günü içinde kredi kartına iade edilir. Gişeden veya acenteden satın alınan biletlerin ücret iadesi ilgili kredi kartına veya nakit olarak hemen gerçekleşir.

ARAÇ BİLETLERİ

 • Araç tipi ile ilgili anlaşmazlık durumunda, ruhsat üzerindeki bilgiler esas alınacaktır.

Renault Kangoo, Fiat Doblo, Ford Connect ve benzer tipteki araçlar Minivan araç kategorisindedir.

 • LPG ve CNG ile çalışan araçlar, gemi tipi FE olan seferlere kabul edilmemektedir (Yenikapı - Bandırma hızlı feribot hattını kullanamazlar, Yenikapı-Bursa, Yenikapı - Yalova ve Pendik - Yalova hızlı feribot hatlarında gemi tipi FE olan seferleri kullanamazlar). Yolcularımız gemi tiplerini, online bilet sisteminin fiyatlandırma ekranında görmektedir.

İDOMİRAL ÖDÜL BİLET KURALLARI

 • Ödül biletler iptal edilemez,değiştirilemez ve milpuan iadesi yapılmaz.
 • Seferin İDO tarafından iptal edilmesi durumunda, milpuanlar üye hesabına iade edilir.
 • İdomiral üyeleri sadece kabin bazında ( Ekonomi (X) ve Business(l)) belirlenen sınıflardan ödül bilet alabilirler.
 • İdomiral üyeleri promosyon ve en eko sınıflardan mil kazanamazlar.

Heryolcu sadece kendi biletinden mil kazanabilecek, diğer kişilere bilet alsa dahi mil kazanamayacaktır.

MADDE 4 - BİNİŞ ve İNİŞ İŞLEMLERİ

 • Tüm hızlı feribot ve deniz otobüslerimizde cep telefonu kullanımı serbesttir.
 • Seyahat süresince, gemi içerisinde farklı kabinler arasında yolcu geçişine alışveriş yapma amacının dışında kesinlikle izin verilmeyecektir.
 • Sefer kalkış saatinden 5 dakika önce tüm satış kanallarımızdan bilet satışı kapanacaktır.
 • Sefer kalkış saatinden 30 dakika önce hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hat yolcularımızın biniş terminalinde bulunmaları gerekmektedir. Yolcu, Taşıyıcı tarafından belirtilen saatte ( gemi kalkış saatinden 30 dakika önce ) gemi kalkış terminali alanı içinde bulunmuyorsa, terminal alanı
  yoğunluğu ve diğer gerekçelerle sefere dahil olamadığında yolculuk hakkını kaybeder ve hak iddia edemez.
 • Bilet kontrolü terminallerde yaya yolcular için turnikelerde ve araçla seyahat eden yolcular için el terminalleri vasıtası ile yapılmaktadır.
 • İndirimli bilet ile seyahat eden yolcular terminallerde sadece indirimli bilet turnikelerinden geçiş yapabilecektir.
 • İndirimli turnikelerden geçen yolcular indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.
 • Araç ile seyahat eden yolcular gemiye binmeden önce el terminalleri ile yapılacak kontrol esnasında, el terminalleri İDO terminal görevlisine "indirimli bilet" uyarısı / ikazı verecek ve terminal görevlisi de indirimli bilet sahibi yolculardan indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi sunmalarını isteyecektir.
 • Araçlı seyahat eden yolcular, biletindeki araç tipinden farklı bir araç ile terminale gelmeleri durumunda gişeye yönlendirilecek ve yeni araç tipine göre araç bileti yeniden düzenlenecektir.
 • Araçlı biletler kesinlikle yaya yolcu biletine çevrilmeyecektir. (Araç ve sürücünün iadesi parçalı olarak yapılmayacaktır.)
 • Yolcu, taşıyıcının hareket ve biniş usullerinin tamamlanmasına imkan verecek şekilde taşıyıcı tarafından belirtilebilecek zamandan geç olmamak üzere, Taşıyıcının biniş işlemlerini başlattığı yere ve biniş kapısına önceden gelecektir.
 • Herhangi bir sefere satın alınan bilet sadece üzerinde yazılı sefer için geçerli olup bir başka sefer için de olsa biniş hakkı sağlamaz, zamanında kullanılmayan biletler geçersizdir.
 • Yolcu, bilet üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek ile yükümlüdür, sonradan yapılacak itirazlar geçersizdir.

Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan araba vapurlarına, deniz otobüslerine, feribotlara binmesi ve inmesi tehlikeli ve yasaktır.

MADDE 5 - TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

1. TAŞIMAYI RED HAKKI

 • Taşıyıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde Yolcu veya Yolcu Bagajını ya da aracını taşımayı reddedebilir:
 • Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,
 • Taşıyıcının özel yardımını gerektirmekteyse,
 • Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arzediyorsa,
 • Yolcunun taşıyıcı talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,
 • Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,
 • Yolcu tarafından ibraz edilen Biletin; Yasa dışı elde edilmiş olması veya düzenleyici Taşıyıcı veya yetkili Acentesi dışında başka bir şahıstan satın alınmış olması, veya Çalınmış veya kayıp edilmiş olduğunun rapor edilmesi, veya Sahte Bilet olması, veya Taşıyıcı veya yetkili acentesi dışında herhangi bir şahıs tarafından üzerinde değişiklik yapılmış veya koparılmış olması, ( ki bu durumda Taşıyıcı böyle bir Bilete el koyma hakkını saklı tutar ) veya Bileti ibraz eden şahsın, Bilette 'Yolcu İsmi' hanesindeki şahıs olduğunu ispat edememesi ( ki bu durumda Taşıyıcı böyle bir Bilete el koyma hakkını saklı tutar ).
 • Taşıyıcı, bilet almış olsa dahi, seyir güvenliği açısından tehlike yaratan yüklü araçlar ile, gemi dengesini bozabilecek yüksekliğe sahip araçlarla, yine boyutu, yükü, veya diğer sebeplerle park,yanaşma ve manevra tehlikesi olan araçları taşımayı reddedebilir. Bu hususları tespit etmek II. Kaptan’nın yetkisindedir. Bu durumda bilet ücretinin tamamı iade edilir.
 • Kapalı garajlı feribotlara LPG, CNG gibi yanıcı, patlayıcı gazlarla çalışan araçlar alınmamaktadır. Bilet satın alırken aracının LPG’li olduğunu belirtme sorumluluğu yolcuya aittir. Belirtilmediği takdirde doğacak mağduriyetten ( maddi manevi ) taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
 • Yolcuların sarhoş veya uyuşturucu etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda, sefere alınmama hakkını taşıyıcı saklı tutar.
 • Taşınması reddedilen Yolculara, Taşıyıcı tazminat ödemeyecektir.

2. TAŞIMADA SINIRLAMA

 • Taşıyıcı kurallarına göre, refakatsiz çocukların, yardıma muhtaç yolcuların, hamile kadınların veya hastalıklı kişilerin, taşıma için kabulü, taşıyıcı ile önceden yapılacak mutabakat ve düzenlemelere tabi olabilir. Böyle bir yolcu taşıması esnasında yolcunun sıhhi durumunun bozulması nedeni ile taşıyıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

10 ( on ) yaşın altındaki çocuklar, yanlarında refakatçi olmaksızın yolculuk yapamazlar.

MADDE 6 - BAGAJ

1. ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKI

 • Yaya yolcularımız, Ekonomi sınıfında 20 kg'ı, Business sınıfında 30 kg'yi aşmayacak bir valiz ve bir el çantası bulundurma hakkına sahiptir.
 • Taşıma hakkı belirtilen 2 ( iki ) bagaj dışındaki yüklerden fazla bagaj ücreti talep etme hakkını taşıyıcı saklı tutar.
 • El çantaları (tasıyıcıdan kaynaklanan bir nedenle zarar görmesi hali dışında) taşıyıcı sorumluluğunda değildir.
 • Fiziksel engellilerin tekerlekli sandalyeleri yukarıda belirtilen bagajlara ek olarak ücretsiz olarak gemilere kabul edilmektedir.

2. BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER
Yolcu Bagajına aşağıdakiler konulamaz;
Bagaj tanımına uymayan maddeler,

 • Tehlikeli maddelerin deniz taşımacılığında yasak olan maddeler olarak tanımlanması, deniz otobüslerini, feribotları, taşıyıcı görevlilerini ve yolcularını veya malları tehlikeye sokabilecek nitelikteki maddeler (istek üzerine Taşıyıcıdan daha fazla bilgi edinilebilir) ,

Deniz taşımacılığında yasak sayılan maddeler,

 • Kırılabilir veya bozulabilir nitelikleri haiz olan veya ağırlığı, boyutu bakımından Taşıyıcının görüşüne göre taşıma için uygun olmayan nitelikteki maddeler ile 6 . maddede yer alan kurallar dışındaki canlı hayvanlar, ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır.
 • Yolcu, kayıtlı bagajı içinde kırılabilir ve bozulabilir maddeler, para, mücevher, değerli madenler, gümüş eşya, senetler veya diğer ticari değerli kağıtlar, pasaport ve diğer hüviyet belgeleri veya örneklerini bulunduramaz. Bu maddede sayılanların Bagaj içinde bulundurulmasından doğacak zarardan taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

3. BAGAJI TAŞIMAYI REDDETME HAKKI

 • Taşıyıcı, bagaj olarak taşıması yasaklandığı belirtilen ve benzeri maddelerin bagaj olarak taşımasını reddedebilir ve başta farketmediği ancak ileri taşımalarda bu maddelerin varlığını farkettiği hallerde de taşımayı reddedebilir.
 • Taşıyıcı, Madde 6.2.’de belirtilenler dışında ; boyutu, şekli, ağırlığı veya niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.
 • Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmayan tüm nesneleri kayıtlı veya kayıtsız bagaj olarak kabul etmeyi reddedebilir.

4. ARAMA HAKKI

 • Güvenlik ve emniyet nedenleriyle, taşıyıcı; yolcunun kendisinden, aracının ve bagajının aranmasına müsaade etmesini isteyebilir ve yolcunun bulunmadığı hallerde de arama yapabilir veya yaptırabilir.

Yolcu taşıyıcının bu isteğine uymazsa, taşıyıcı; yolcuyu, aracını ve/veya bagajını taşımayı reddedebilir.

6. HAYVANLARIN TAŞINMASI

 • 1 Mart 2012 tarihinden itibaren evcil hayvanlarının aşı karnelerinin yaya yolculuklarda biniş terminali görevlilerine, araçlı yolculuklarda güvenlik kontrolü sırasında ve sefer sırasında istenildiğinde gösterilmek üzere yolcunun yanında bulunması gereklidir.

 • Evcil hayvanın açık garajlı hızlı feribot ve araba vapurlarında yolcuya ait aracın içinde taşınması haricinde;
 • Evcil hayvanlar kafeslerinde olmak koşulu ile sadece yolcu salonlarının dışında ve gemi görevlilerinin gösterdiği yerlerde taşınabilirler.
 • Kafese sığmayacak büyüklükteki köpekler ağızlık takmak koşulu ile hızlı feribot seferlerine kabul edilmektedir ancak kesinlikle iç ve dış hat deniz otobüsü ( sadece yaya yolcu taşıyan gemiler ) seferlerine kabul edilmemektedir.
 • Kafese sığmayacak büyüklükteki köpeklerin-hayvanların ağızlık takmak koşulu ile terminal dışından ( araç gişe – yolcu çıkış ) Hızlı Feribotlara geçiş yapması gereklidir.
 • Kontrolü gerçekleştiren görevlilerce, sağlık durumundan şüphe edilen veya sağlıklı bir yolculuğa izin verilmeyeceği düşünülen evcil hayvanların taşınması reddedilebilir.

İDO, hiçbir şekilde, taşınan hayvanın seferden önce, sefer sırasında veya sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesinden sorumluluk kabul etmez. Hayvan taşımasının kabulü, yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın taşıma sırasında ölümünden, hastalanmasından, kaybından veya yaralanmasından veya bu sebeple ortaya çıkabilecek masraf ve sair zararlardan taşıyıcı sorumlu olmayacaktır.

MADDE 7 - TAŞIMA TARİFELERİ ,TAŞIMA İPTALLERİ

1. TAŞIMA TARİFELERİ

 • Taşıyıcı, yolculuk tarihinde yayımlanmış taşıma tarifelerine uymayı ve yolcu ve bagajını makul sürede taşımak için gerekli gayreti göstermeyi üstlenir. Ancak elde olmayan nedenlerle tarifelerin uygulanmasında gecikmeler, seferlerin iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumdan kaynaklanacak maddi manevi zararlardan İDO sorumlu tutulamaz. Tarifelerin dışında Taşıyıcının ek sefer düzenleme hakkı vardır. Taşıyıcı yolculara makul zamanda duyurarak taşıma yapabilir. Ek sefer taşımalarında da aynı kurallar geçerlidir.

2. PLANLI veya PLANSIZ TAŞIMA DEĞİŞİKLİKLERİ ile SEFER İPTALİ

 • Seferin elde olmayan nedenlerle belirtilen varış noktası dışında bir iskeleye yapılması durumunda, taşıyıcı alternatif ulaşım araçları sağlayarak yolcuları bilet üzerindeki varış noktasına taşımak ile yolcuların bırakıldığı nokta ile bilet üzerindeki varış noktası arasındaki ücret farkını iade etmek arasında tercih hakkını saklı tutar.
 • Taşıyıcı; önceden haber vermeksizin, herhangi bir iç hat, dış hat veya araba vapuru hattı seferine atamış olduğu gemi tipini değiştirme hakkını saklı tutar.

3. SEFERİN İPTAL EDİLMESİ

 • Elde olmayan nedenlerle ( teknik arıza, doğal afet, olumsuz hava ve deniz koşuları vb. ) tarifelerin uygulanmasında gecikmeler, seferlerin iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumdan kaynaklanacak maddi manevi zararlardan İDO sorumlu tutulamaz.
 • İDO’nun herhangi bir dış hat seferine bilet alındığında, sefer İDO tarafından elde olmayan nedenlerle ( olumsuz deniz ve hava koşulları, teknik nedenler vb. ) iptal edilmek zorunda kaldığı durumlarda, bilet ücretinin tamamı kesintisiz olarak yolcuya iade edilir. Çağrı Merkezi ve İnternetten satın alınan ve fiziki hale gelmemiş ( BASILMAMIŞ ) biletlerin iadesi otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • Fiziki hale dönüşmüş ( İDOMATİK veya gişe ve acentelerden BASILMIŞ ) biletlerin ücret iadesi için, biletin bir bilet satış noktasına ( İDO'nun dış hat bilet satışı yapılan bir terminali veya acentesine) teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Daha sonra bir başka tarihe bilet satın alındığında, iptal edilen sefer ücreti ile yeni satın alınan ücret arasında fiyat farkı olabilir ancak bu fiyat farkı iadesi talep edilemez.

MADDE: 8 – ÜCRETSİZ TAŞIMA

 • Taşıyıcı 4736 sayılı kanuna tabi değildir. Herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli bilet düzenlemeye zorunlu değildir.
 • Taşıyıcı ücretsiz veya indirimli bilet uygulamasını kendi kuralları çerçevesinde düzenlemeye yetkilidir.

MADDE 9- DENİZ OTOBÜSLERİ VE FERİBOTLARIN İÇİNDE DAVRANIŞ

 1. Yolcu, deniz otobüsleri ve feribotların içinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya taşıma personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya taşıma personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, taşıyıcı, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
 2. Yolcu, taşıyıcının izni olmadan gemilerde herhangi bir elektronik yayım cihazı kullanamaz, sadece sağlık için zorunluluk oluşturan işitme cihazları, kalp düzenleyici cihazlar kullanılabilir.
 3. Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan veya ekranlarda gösterilen uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
 4. Yolcular hiçbir koşulda, herhangi bir dış hat, iç hat veya araba vapuru seferinde, gemilerin hiçbir noktasında sigara ve diğer tütünleri içemezler, uyuşturucu kullanamazlar.

MADDE 10- TAŞIYICI DÜZENLEMELERİ

 • Taşıma akdinin ifası sırasında taşıyıcı ek hizmetlerin temini için düzenlemeler yaparsa, bu tür düzenlemelerden, ihmali dışında taşıyıcı sorumlu olmayacaktır.

MADDE 11- GÜVENLİK KONTROLÜ

 • Yolcu, taşıyıcının uyguladığı tüm güvenlik tedbirlerine ve kontrollerine uymak zorundadır.

MADDE 12- ZARARDAN SORUMLULUK

 1. Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde taşıyıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafık kusuru varsa taşıyıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
 2. Taşıyıcı ancak kendi taşımalarında meydana gelen zarardan sorumludur. Bir başka taşıyıcının taşımaları için sorumlu olmayacaktır.
 3. Taşıyıcının ihmali sonucu meydana gelmedikçe kayıtsız bagaja ilişkin zarardan taşıyıcı sorumlu olmayacaktır. Eğer yolcunun müterafik kusuru varsa taşıyıcının sorumluluğu müterafik kusura ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.
 4. Taşıyıcı, herhangi bir kanun hükmünü veya hükümet kararlarını, taleplerini veya icaplarını yerine getirmesinden doğacak zarardan, aynı şekilde yolcunun bunlara uymamasından meydana gelecek Zarardan sorumlu olmayacaktır.
 5. Taşıyıcının sorumluluğu, sorumluluk limitini aşmamak kaydı ile ispatlanan gerçek zarar miktarı ile sınırlıdır. Taşıyıcı bunun dışındaki, dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 6. Taşıyıcı, yolcu bagajı içindeki bir mal nedeniyle yolcunun yaralanmasından veya yolcu bagajının hasara uğramasından sorumlu olmaz. Herhangi bir yolcunun malı diğer bir kişiye veya başka bir kişinin malına veya taşıyıcının malına zarar verirse, bu yolcu taşıyıcının uğradığı tüm zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
 7. Taşıyıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
 8. Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden taşıyıcı sorumlu olmayacaktır.
 9. Taşıyıcının sorumluluğunu sınırlandıran veya muaf tutan hükümler, taşıyıcının temsilcilerine, acentelerine, personeline, adamlarına ve taşıyıcının gemisini kullandığı kişiye ve bu kişinin temsilcilerine, personeline ve adamlarına da aynen uygulanır. Taşıyıcıdan ve temsilcilerinden, personelinden ve adamlarından talep edilebilecek toplam tazminat miktarı taşıyıcının sorumluluk üst sınırlarını aşamaz.
 10. Kaza halinde yolcu ölümü, yaralanması veya bedensel zarara uğraması nedeni ile taşıyıcının sorumluluğu kanunla belirlenen herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacaktır. Ölen veya yaralanmanın zarara neden olduğunu veya müterafık kusuru bulunduğunu taşıyıcı ispat ettiği takdirde, uygulanabilir mevzuat tahtında taşıyıcı kısmen veya tamamen sorumluluktan kurtulur.
 11. Taşıyıcının sorumluluk limitinden veya sorumsuzluk definde bulunmaktan feragat halleri, sosyal sigorta veya benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan rücuen tazmin talepleri dahil, taleplerinin hiç birinde, nasıl ileri sürülürse sürülsün, uygulanmayacaktır. Taşıyıcı, yolcu veya yolcunun desteğinden yoksun kalanlarının, sosyal sigorta veya benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ödemeleri aşan tazmin edilebilir zararlarını, tazmin edecektir.

MADDE 13 – DİĞER TAŞIMALAR

 • İDO tarafından yapılan ve tehlikeli maddelerin taşınmasını kapsayan “ÖZEL ÖZEL SEFERLERİ” ile her türlü etkinlik ve organizasyon ( düğün, toplantı, gezi, özel ulaşım vb. ) sebebiyle yapılan kiralamalara yönelik gerçekleştirilen taşımalar ; bu işler için ayrıca yapılacak olan sözleşmelerde belirtilen kurallara bağlıdır.

MADDE 14 - MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN İLETİLMESİ ile TALEP ve DAVALARDA SÜRE KISITLAMASI

1.ŞİKAYETLERİ GÖNDERİLMESİ
Müşteriler şikayetlerini aşağıdaki kanallardan İDO Genel Müdürlüğü’ne iletebilirler:

E-mail : info@ido.com.tr
Telefon : 0850 222 44 36 ( 1 ve ardından 8 tuşlanır ).
Faks : +90 212 517 39 58
SMS : 3436 Öneri hizmeti ( ayrıntılı bilgi www.ido.com.tr )
www.ido.com.tr : İletişim Formu doldurularak.
Dilek ve Şikayet Formları : Hızlı Feribotlar , Araba Vapurları ( sadece Eskihisar –Topçular hattı ) ve terminallerde bulunan dilek şikayet formlarını doldurarak iletebilirler.

2. DAVA ÖNŞARTI ( ŞİKAYET İHBARI )
Kayıtlı Bagaj hasarı halinde, bagajı teslim almaya yetkili kişi, hasarın öğrenilmesinden sonra derhal ve Bagajın teslim alınışından itibaren en geç yedi gün içinde, gecikme halinde Bagajın kendisine teslime hazır bulundurulduğu tarihten itibaren yirmibir gün içinde Taşıyıcıya ihbarda bulunmazsa, hasara ilişkin dava açamaz. Şikayet ihbarının yukarıdaki süreler içinde yazılı olarak yapılması şarttır.

3. DAVALARDA SÜRE KISITLAMASI ( HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE )
Tazminat davası, deniz aracının varış yerine geldiği veya gelmesi gerektiği günden veya taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa, hasara ve zarara ilişkin her türlü dava ve talep hakkı düşer.

MADDE 15 - FERAGAT

 • Taşıyıcının hiçbir acentesi, personeli veya temsilcisi buradaki Taşıma Şartlarını değiştirmeye veya bunlardan feragat etmeye yetkili kılınmamıştır.

MADDE 16 – GİZLİLİK

Gizliliğiniz bizim için son derece önemlidir. İDO A.Ş. şirket müşterilerine ait kişisel verileri korumak için çok titiz bir şekilde davranmaktadır. Web sayfamızı ziyaret ederek ve/veya online işlemler yaparak aşağıdaki şartları kabul etmiş oluyorsunuz.

İDO A.Ş. paylaştığınız; adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresleriniz, kimlik bilgileriniz, bilet ve seyahatleriniz gibi kişisel bilgilerinizi toplayabilir. Toplanan bu bilgiler sizlere daha iyi hizmet, ürün ve seçim olanakları sunabilmek; web sitemizi düzenlemek; İDO hesabınızla ilgili işlemlerinizi düzenlemek; veri tabanı oluşturularak seferler, hizmetler, ürünler, kampanyalar ve promosyonlar için rapor analiz doğrulama ve istatistiki bilgiler oluşturmak, işlemek ve gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları uzmanlar ile paylaşmak; İDO yahut işbirliği yaptığı şirketler ve ortaklar ile sunulan promosyon, kampanya, tanıtım, pazarlama ve diğer fırsatlardan haberdar olmanızı sağlamak, bu doğrultuda İDO ya da işbirliği yaptığı şirketler tarafından e-posta, sms ve telefon ile sizlerle irtibat kurmak amacı ile kullanılabilir. İDO kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için belirtilen usuller ile hizmet aldığı diğer şirketler ve/veya yasal zorunluluk halinde adli ve idari makamlar ile paylaşabilir.

MADDE 17 – DEĞİŞİKLİK

 • İDO A.Ş. gerekli gördüğünde bu taşıma kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.

TAŞIYICININ ÜNVANI
İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Son Yorumlar Bu içeriğe henüz hiç yorum yapılmamış,
ilk yorumu sen yapabilirsin!
Yorumunuzu Yazın Ad - Soyad Yorum Gönder
GoveGo İyi yolculuklar