KULLANIM KOŞULLARI

www.govego.com’da sunulan hizmetler GOVEGO Turizm ve Seyehat Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve www.govego.com’un yasal sahibi ŞİRKET olup, www.govego.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ŞİRKET’e aittir.

İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ni ŞİRKET gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak www.govego.com’da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

www.govego.com’da verilen hizmetlerinden yararlanan ve www.govego.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ŞİRKET tarafından işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ve bunda yapılan her bir ve tüm değişiklikleri, gizlilik politikasını ve site ile ilgili tüm cari kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

ŞİRKET, www.govego.com’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAMALAR

www.govego.com: ŞİRKET tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: www.govego.com üzerinden hizmet alımı yapmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ŞİRKET tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.

KULLANICI: www.govego.com sitesine üye olan, üye olarak veya olmadan alışveriş yapan ya da alışveriş yapmaksızın sadece ziyaret eden kişilerdir.

LİNK: www. govego.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden www. govego.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: www. govego.com’da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.govego.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

HİZMET: www.govego.com üzerinden Bilet satış işlemini ifade eder.

BİLET: www.govego.com üzerinden satın alınan biniş kartı/mali Bilet satın alma hakkını ifade eder.

LİNK: govego.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden govego.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: www. govego.com’da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

www.govego.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ŞİRKET arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Katılımcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.govego.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir. TAŞIYICI FİRMA: ŞİRKET’in doğrudan veya dolaylı olarak anlaşmalı olduğu ve yolcu taşıma hizmeti veren kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlara aracılık eden kişi, kurum ya da kuruluşlardır.

Hizmetlerin Kapsamı

ŞİRKET’in, govego.com üzerinden sunacağı hizmetler; Taşıyıcı Firma’lar adına, bu Taşıyıcı Firma’lar tarafından verilen yolcu taşıma hizmetleri için bunlar adına Bilet satışından ibarettir. Bilet’lerin iptal, iade işlemleri ancak Taşıyıcı Firma’ların bilet iptal, iade kuralları çerçevesinde yapılabilir. Bilet’i satın alınan Taşıyıcı Firma’nın iptal, iade ve açığa alma prosedürleri online düzenlenen Bilet üzerinde yer alır. Ancak eğer alındıysa govego.com hizmet bedelinin iade etmesi söz konusu değildir. Anlaşma yapılmış ve govego.com üzerinden Bilet’i satılmış olan kişi, kurum ya da kuruluş muhtelif sebeplerle hizmeti kullanıcıya vermeyebilir veya erteleyebilir. Hizmetin herhangi bir şekilde iptal edilmesinden veya ertelenmesinden govego.com sorumlu değildir. Diğer bir ifade ile ŞİRKET, yolcu Bilet’lerini sattığı kişi, kurum ve kuruluşların vereceği yolcu taşıma hizmetlerinin gerçekleşip gerçekleşmemesi de dahil, bu hizmetlerin niteliği, kalite ve sonuçları ile ilgili ortalama kalite garantisi dâhil fakat bununla sınırlı olmayan belirli bir garanti vermez. govego.com web sitesi ve içeriği "olduğu gibi" esasında sunulmaktadır. govego.com ile birlikte govego.com’un ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak govego.com’da ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, kullanıcının maruz kaldığı kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Tüm bu kuruluşlar ya da kişiler, 3.şahısların hasar ve zarar iddialarından, cezalandırıcı tazminat veya indirekt zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Ancak ŞİRKET, muhtelif dönemlerde ve sadece Üye’lere özel olmak üzere kampanyalar düzenleyebilir. ŞİRKET, govego.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri govego.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. govego.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcıların ŞİRKET tarafından belirlenecek ve govego.com’nun ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ŞİRKET, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri govego.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

govego.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcıların ŞİRKET tarafından belirlenecek ve govego.com’nun ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ŞİRKET, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri govego.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel Hükümler

govego.com üzerinden, ŞİRKET’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. govego.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ŞİRKET‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların kendi sorumluluğundadır. ŞİRKET bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine gibi, ŞİRKET’in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

ŞİRKET, govego.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, govego.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. govego.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler govego.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile govego.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. govego.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ŞİRKET’in govego.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tanrılığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Kullanıcı, govego.com’daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda govego.com’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı’nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ŞİRKET sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı’nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ŞİRKET sorumlu değildir.

ŞİRKET, işbu govego.com ve govego.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve govego.com’u kullanma koşulları ile govego.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, govego.com ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, govego.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. govego.com’un kullanımı ya da govego.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. ŞİRKET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

govego.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ŞİRKET’in, ŞİRKET çalışanlarının ve yöneticilerinin, sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ŞİRKET, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

govego.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla govego.com üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, govego.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı, ŞİRKET ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı'ların govego.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ŞİRKET’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

govego.com’un sahibi ŞİRKET’tir. Bu govego.com’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve govego.com’un sunumu ŞİRKET’in ya da ŞİRKET’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. govego.com’daki bilgilerin ya da govego.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile govego.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video küplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan govego.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞİRKET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, ŞİRKET hizmetlerini, ŞİRKET bilgilerini ve ŞİRKET’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ŞİRKET’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ŞİRKET’in yazılı izni ile mümkündür.

ŞİRKET, govego.com üzerinden Kullanıcı’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası" ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ŞİRKET aynı zamanda; Kullanıcı'nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, govego.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak ŞİRKET için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya ŞİRKET’in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Kullanıcı’Iarın önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu govego.com Kullanım Koşulları dâhilinde ŞİRKET tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ŞİRKET; ŞİRKET hizmetleri, ŞİRKET bilgileri, ŞİRKET telif haklarına tâbi çalışmaları, ŞİRKET ticari markaları, ŞİRKET ticari görünümü veya govego.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Üyelik ve Kullanıcı İlişkileri

18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile govego.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi govego.com’daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve gerek kendileri ve gerekse kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı" üyeye özeldir ve aynı “Üye adı" iki farklı üyeye verilmez.

govego.com, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan Kullanıcıların üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmakla birlikte, bu tür ilişkilerinden meydana gelebilecek zarardan Kullanıcı’nın kendisi sorumludur.

Kullanıcı, govego.com’un diğer kullanıcılarının usulsüz ve saldırgan davranışları, hakaretleri konusunda sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

ŞİRKET, govego.com’a erişilmesi, govego.com’un ya da govego.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, işbu sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ŞİRKET, işbu sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. govego.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da govego.com’un kullanılması ile ŞİRKET’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Devir

ŞİRKET, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ŞİRKET işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI’nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ŞİRKET açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ŞİRKET'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ŞİRKET'in, Kullanıcı’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve Kabul

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", ŞİRKET tarafından govego.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar, işbu sözleşme hükümlerini govego.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ŞİRKET, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek govego.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

İletişim

Kullanıcı, govego.com ile iletişime geçmek istediğinde aşağıda belirtilen yolları kullanabilecektir.

E-Posta: destek@govego.com

İletişim Bilgisi: 0850 360 0 434

Adres : GOVEGO TURİZM SEYAHAT ACENTE HİZMETLERİ A.Ş.

govego.com Turkey | Ayazağa, İstanbul

Son Yorumlar Bu içeriğe henüz hiç yorum yapılmamış,
ilk yorumu sen yapabilirsin!
Yorumunuzu Yazın Ad - Soyad Yorum Gönder